AVGÅNGSORT   DESTINATION  
 
  FRÅN ERBJUDNA
  FRÅN SÖKTA
  BÅDE
  +/-3 DAGAR


Skjutsar - söker skjuts

SKJUTSENS INFORMATION

Avgångsort: Vaasa
Destination: Tampere
Typ:   (enkelresa)
Framfärd:Tilläggsinformation


Koska vaan iltapäivällä


Anmälarens information

Namn: Rafael Aspholm
E-postadress: Rafael.aspholm (at) gmail.com
Telefon: 0400730050

Google Map

Rutten är rikt visande. Ta kontakt med anmälaren för att få ytterligare information.
Partners


I samarbete

 

FACEBOOK
STÖRSTA GEMENSKAP